Pouczenie dotyczące usługi Newsletter

 

Usługa Newsletter umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o świadczonych przez m-concept Małgorzata Wilińska usługach, sprzedawanych towarach i o akcjach promocyjnych.

  • w celu świadczenia usługi Newsletter m-concept Małgorzata Wilińska pozyskuje od osób zainteresowanych  adres poczty elektronicznej,
  • w każdym czasie zarejestrowana osoba może dokonać zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji,poprzez formularz kontaktowy poniżej,
  • administratorem danych jest Małgorzata Wilińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą m-concept Małgorzata Wilińska, ul.Arbuzowa 17, 60-185 Skórzewo posiadająca NIP: 7881154763, REGON: 300580293,
  • dane osobowe (tj. adresy  poczty elektronicznej) zbierane są przez m-concept Małgorzata Wilińska wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi  Newsletter.
  • dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi  Newsletter.