Kategorie

Strona główna

Lewy baner

Lewy baner1

Drogi Kliencie!

m-concept Małgorzata Wilińska przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu www.magero.pl

Niniejszy dokument jest zbiorem reguł mających na celu wyjaśnienie zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) informujemy, że administratorem danych jest Małgorzata Wilińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą m-concept Małgorzata Wilińska, ul. Arbuzowa 17, Skórzewo, 60-185 Poznań, posiadająca NIP: 7881154763, REGON: 300580293. 

Korzystając z serwisu www.magero.pl oraz z usługi Newsletter akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdujące się na stronie. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, prosimy, nie odwiedzaj serwisu www.magero.pl i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Ochrona i przechowywanie danych osobowych

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie przez nas tylko w celu wykonania zawartej umowy, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że jako Użytkownik witryny masz prawo w każdym momencie do wglądu do podanych przez siebie danych, do ich edycji czy usunięcia.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z  wymaganiami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Dane Użytkowników widoczne są jedynie dla administratorów serwisu i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich.


Subskrypcja usługi Newsletter

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Użytkowników o świadczonych przez m-concept Małgorzata Wilińska usługach, sprzedawanych towarach i o akcjach promocyjnych. Zaprenumerowanie usługi Newsletter należącej do serwisu www.magero.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodajemy do listy mailingowej.